Realizacje

Ogród 3
Ogród 4
Ogród 5
Ogród 6
 

Projekty

Ogród 1
Ogród 2
 
 

Ogrody

Oferujemy projektowanie oraz kompleksowe usługi w zakresie zakładania ogrodów.
Projektując wnętrza domów nie zapominamy o otaczającym krajobrazie i staramy się połączyć obie te przestrzenie aby się przenikały i dawały radość z życia.

Projektowanie ogrodów oraz terenów zieleni i architektury krajobrazu odbywa się w analogiczny sposób jak projektowanie wnętrz.. Wstępnie przygotowujemy projekty koncepcyjne a następnie na bazie wybranych rozwiązań wykonujemy projekty realizacyjne.
 

Etapy realizacji:

etap 1

 1. Rozmowy wstępne
  • Przedstawienie przez inwestora obiektu oraz posiadanych materiałów graficznych,
  • Zapoznanie się z oczekiwaniami i wymaganiami, jakie ma spełniać obiekt zarówno pod względem funkcjonalnym jak i plastycznym,
  • Prezentacja projektów i realizacji powstałych w naszej pracowni,
  • Określenie warunków współpracy i czasu realizacji projektu,
 2. Przygotowanie projektów koncepcyjnych,
 3. Zatwierdzenie projektu koncepcyjnego,
 4. Przygotowanie projektów technicznych koniecznych do wykonania podstawowych prac budowlanych i ogrodniczych,
 5. Przedstawienie wstępnego kosztorysu obejmującego prace i elementy wyposażenia ogrodu wraz z doborem gatunkowym i specyfikacją.

etap 2

 1. Realizacja założenia ogrodowego
  • Przygotowanie terenu (odchwaszczenie i usunięcie odpadów budowlanych),
  • Modelowanie terenu i prace ziemne,
  • Wykonanie odwodnienia,
  • Wykonanie ścieżek i ciągów komunikacyjnych,
  • Realizacja altan oraz innych drobnych form architektury ogrodowej,
  • Prace ogrodnicze i sadzenie roślin,
  • Realizacja systemu nawadniającego,
  • Wykonanie trawnika (siew/ rolka).

etap 3

 1. Stała pielęgnacja powykonawcza.

 

Niektóre nasze realizacje: